Verdivurdering

Verdi- og leievurdering

Verdivurdering av næringseiendom skjer ofte med utgangspunkt i en vurdering av eiendomsporteføljens verdi basert på eiendommens markedsmessige driftsnetto og krav til nettoavkastning (yield). Takstbransjen har med unntak en nokså snever byggteknisk tilnærming til verdivurderingene, og de økonomiske verdsetterne fokuserer på vurdering av leiepriser og utvikling av disse, og på økonomiske kalkyler knyttet til eiendomsoverdragelser.

De fleste eiendommer er i utgangspunktet utviklingseiendom som har et potensial for helt eller delvis å bli transformert til noe annet enn det eiendommen er i dag. Eksempler er tomter, eiendommer med urealisert utnytting i forhold til reguleringen og eiendommer som begynner å bli utidsmessig. Slike eiendommer (de fleste) har den tilleggsutfordring ved at man ikke bare kan se på dagens eiendom og pengestrømmer for å vurdere verdien. Dersom utvikling forventes å få en byggestart en stund fram i tid blir slike verdivurderinger nødvendigvis bygget på en stor grad av kompetent skjønn. God, korrekt informasjon reduserer risikoen, og definert potensiale kan gjøre eiendommer mer verd både for eier og kjøper.

Byggelånskontroll

Byggelånsbanken krever uavhengig byggelånskontroll i forbindelse med byggelån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet, skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen og skape sikre verdier i panteobjektet.

For å ha tilsyn med dette må tiltakshaver / låntaker betale byggelånkontrolløren. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver, men kan være en positiv aktør også for byggherre. Byggelånskontroll er meget kompetansekrevende og viktig for bankenes risikovurdering, spesiell ved høy belåningsgrad.

Kontakt oss

920 14 639

post@beras.no
Øyjordsveien 3, 5038 Bergen
Facebook

7 + 4 =