BERAS

Ditt kompetansesenter for administrasjon og rådgivning innenfor eiendoms-og bygningsrelaterte fag

Våre tjenester

Vi leverer tjenester innenfor eiendoms-og bygningsrelaterte fag, eiendomsforvaltning, samt verdivurdering, tilstandsvurderinger og kontroll av utførelse.

Prosjektadministrasjon

Prosjektledelse - SHA koordinator - Byggeledelse, Byggherreombud - Prosjektutvikling - Kravspesifikasjon - Kontraktrådgivning

Verdivurdering

Verdi- og leievurdering
Byggelånskontroll

Tilstandsvurdering

Tiltaksvurdering
Teknisk due diligence
Tilstandsvurdering av verneverdige bygninger

Skaderådgivning

Skadevurdering
Kontroll og vurdering av utførelse
Rettsbistand

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll
Sentral godkjenning

Eiendomsforvaltning

Forvaltning/ drift/ vedlikehold- FDV - Bistand ved deling og seksjonering - Vurdering av vedlikeholdsplikt - Leietakerbistand - Utvikling

Byggelånskontroll

Byggelånskontroll

Seksjonering

Seksjonering
Deling av tomt

Kontakt oss

920 14 639

post@beras.no
Øyjordsveien 3, 5038 Bergen
Facebook

4 + 13 =