Byggelånskontroll

Byggelånskontroll

Byggelånsbanken krever uavhengig byggelånskontroll i forbindelse med byggelån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet, skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen og skape sikre verdier i panteobjektet.

For å ha tilsyn med dette må tiltakshaver / låntaker betale byggelånkontrolløren. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver, men kan være en positiv aktør også for byggherre. Byggelånskontroll er meget kompetansekrevende og viktig for bankenes risikovurdering, spesiell ved høy belåningsgrad.

Kontakt oss

920 14 639

post@beras.no
Øyjordsveien 3, 5038 Bergen
Facebook

8 + 3 =