Om oss

Vi i BERAS

BERAS er et frittstående og lokalt selskap som driver administrasjon og rådgivning innenfor eiendoms-og bygningsrelaterte fag, eiendomsforvaltning, samt verdivurdering, tilstandsvurderinger og kontroll av utførelse. Selskapet ble stiftet i februar 2009, og eies av Terje Haugan.

Bedriften skal til enhver tid ha eiere som kan bidra til bedriftens positive utvikling eller på annen måte kommer inn under betegnelsen aktive eiere. BERAS skal bygges opp gjennom organisk vekst, hvor kundetilfredshet, trivsel og høy kompetanse skal danne grunnpilaren i alt vi driver med.

Terje

Terje Haugan

Leder/Eiendomsrådgiver
Terje Haugan er leder i selskapet og har bakgrunn som ingeniør fra BIH og eiendomsrådgiver fra høgskolen i Stavanger. Med 12 års entreprenørerfaring, 11 år som konsulent og 7 år som offentlig byggherre har han vært borti litt av hvert. Terje har kompetanse og masse erfaring innen verdivurdering av næringseiendommer og større boligprosjekter. Han er utnevnt skjønnsrettsmedlem og sakkyndig meddommer i ting- og lagretten.

Tlf: 920 14 639
E-post: terje@beras.no

Johnny Danielsen

Senioringeniør
Johnny er utdannet anleggsingeniør med 32 års variert erfaring fra offentlig og privat virksomhet. Ca 18 års erfaring som prosjekt- /byggeleder, primært fra offshoreindustrien, men og fra forskjellige entreprenørbedrifter. I tillegg har han 12 års erfaring innen offentlig virksomhet, både som prosjektleder og kommunalsjef tekniske tjenester. Arbeider godt i team og har som målsetting å gjennomføre ”støyfrie” byggesaker.

Tlf: 915 40 602
E-post: jd@beras.no

Rigmor L. Hamre

Senioringeniør
Rigmor er utdannet byggingeniør med lang erfaring som prosjekt/byggeleder og SHA-koordinator. Hun har spesielt utviklet kompetanse innenfor renovering av borettslag.

Tlf: 904 79 785
E-post: rigmor@beras.no

Fredrik Enger

Fredrik Enger

Eiendomsrådgiver/ Byggmester
Fredrik er utdannet Byggmester og takstmann og har drevet egen byggmestervirksomhet i 17 år.
Fredrik har svært variert erfaring i ulike roller og ulike oppdrag i byggebransjen.
De senere år har Fredrik fokusert på tilstandsanalyser, verditaksering, skade- og reklamasjonstaksering og har opparbeidet bred erfaring og svært god kompetanse på tilstand og symptomer ved skader.

 Tlf: 934 34 570

E-post: fredrik@beras.no

Øystein

Øystein Olsen

Senioringeniør
Øystein er utdannet tømrer og byggingeniør med 35 års erfaring innenfor bygg og anleggs bransjen. Gjennom arbeidet som byggeleder og prosjektansvarlig har han opparbeidet seg stor praktisk og teoretisk erfaring innenfor byggebransjen. Han var også tidligere medeier i eget byggefirma som utviklet tomter og eiendom for salg.

Tlf: 908 86 022
E-post: øystein@beras.no

Sentral godkjenning av ansvarsrett

BERAS har sentral godkjenning for:
Kontroll av overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2.

Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2

Godkjenningsbevis ansvarsrett

Kontakt oss

920 14 639

post@beras.no
Øyjordsveien 3, 5038 Bergen
Facebook

9 + 14 =