Seksjonering

Seksjonering

Seksjonering er i de fleste tilfellene et meget lønnsomt tiltak i eiendommer med to eller flere boenheter, fremfor å selge huset som en juridisk enhet. Dersom forholdene ligger til rette for det har en huseier rett til å få seksjonert eiendommen slik at hver del kan ha sin eier. Det utarbeides en seksjoneringsbegjæring som kommunen behandler etter bestemte regler. I forbindelse med seksjonering av boliger er det ofte ureglementerte forhold som må løses opp før seksjoneringen kan gjennomføres. Vi har seksjonert mange boligeiendommer i Bergen gjennom årene og kan bistå med å seksjonere eiendommen din kjapt og effektivt.

Kontakt oss

920 14 639

post@beras.no
Øyjordsveien 3, 5038 Bergen
Facebook

15 + 12 =