BERAS i Eiendomsmagasinet.

Informasjon: 

Vil gi økt balanse i eiendomsmarkedet.

Konvertering av næringsareal kan være det som skal til for å få nok boliger i Bergen. Samtidig som det kan gi en bedre balanse i markedet for næringsarealer.

Les artikkelen i Eiendomsmagasinet

Kontakt oss

920 14 639

post@beras.no
Øyjordsveien 3, 5038 Bergen
Facebook

9 + 6 =